จัดทำโดย ส่วนวิเคราะห์สินค้า เบอร์ติดต่อ : 0-2249-4339 
 Web Link
   กรมวิชาการเกษตร
   กรมประมง
   กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   กรมธุรกิจพลังงาน
   สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   กรมการอุตสาหกรรมทหาร
   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
จำนวนทั้งหมด 7 รายการ